Data rozpoczęcia
2010-03-04
Data zakończenia
2010-03-06
Miejsce
Warszawa

ELEKTROTECHNIKA 2010 - VIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego, Energetyki i Systemów Zabezpieczeń
Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych. Związane są ściśle z budownictwem i infrastrukturą miejską. Po raz pierwszy w ramach Targów ELEKTROTECHNIKA 2009 zorganizowana zostanie specjalna Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań w Budownictwie INROBUD.

Targi ELEKTROTECHNIKA organizowane są w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie równocześnie z Targami Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO.

O zwiedzających:
Liczba odwiedzających zwiększa się sukcesywnie, w roku 2007 targi odwiedziło 11 tysięcy osób. W 2007 roku, w związku z boomem mieszkaniowym, rosnącymi inwestycjami budowlanymi, projektem wybudowania ponad 300 hoteli w Polsce na EURO 2012, spodziewana jest rekordowa liczba odwiedzających, przekraczająca znacznie 15 tysięcy osób. Podobna liczba spodziewana jest w 2008 r. Powiększa się też oferta imprez towarzyszących, w szóstej edycji będzie ich kilkanaście. Wśród nich znajdą się konferencje tematyczne i warsztaty dla inżynierów elektryków, architektów i projektantów, którzy stanowią największą grupę zawodową odwiedzających. Oprócz nich licznie przybywają, inwestorzy, deweloperzy, dystrybutorzy, hurtownicy, detaliści i producenci.
Wśród gości zza granicy najliczniej reprezentowane są takie państwa jak Ukraina, Rosja, Białoruś, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Szwecja, Finlandia, Belgia, Litwa, Łotwa, Estonia, a także Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia. Z roku na rok wzrasta ilość odwiedzających z państw arabskich i północnej Afryki. W 2008 roku zapowiedziany jest także przyjazd specjalnej delegacji z Malezji i Singapuru.

Tematyka:

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SPRZĘT INSTALACYJNY
1.1 gniazda, wtyczki
1.2 łączniki, wyłączniki
1.3 kanały kablowe, listwy, korytka
1.4 aparatura modułowa
1.5 zabezpieczenia
1.6 liczniki energii elektrycznej
1.7 puszki i odgałęźniki elektroinstalacyjne

2. URZĄDZENIA OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ I ODGROMOWEJ

3. URZĄDZENIA ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3.1 rozdzielnice
3.2 rozłączniki bezpiecznikowe
3.3 szynoprzewody
3.4 transformatory

4. SIECI NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
4.1 kable i przewody
4.2 oznaczniki kablowe
4.3 przepusty
4.4 złącza
4.5 izolacje

5. AUTOMATYKA
5.1 systemy typu "inteligentny budynek"
5.2 zegary, przekaźniki czasowe
5.3 sygnalizatory, lampki sygnalizacyjne
5.4 styczniki, przekaźniki
5.5 czujniki
5.6 sterowniki programowalne
5.7 oprogramowanie

6. SYSTEMY ZASILAJĄCE I STERUJĄCE

7. SYSTEMY ALARMOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
7.1. czujniki i dekodery
7.2. systemy kontroli i monitoringu
7.3. centrale zarządzania systemami
7.4. kamery, wizjery i telewizja przemysłowa
7.5. okablowanie
7.6. akcesoria

8. PROJEKTOWANIE INSTALACJI

9. SYSTEMY OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

10. SPRZĘT I URZĄDZENIA OCHRONY DO PRAC ELEKTRYCZNYCH

11. URZĄDZENIA ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

12. SPRZĘT POMIAROWY, APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

13. STOWARZYSZENIA, CZASOPISMA, ORGANIZATORZY TARGÓW

14. PREZENTACJA INNOWACJI W ENERGETYCE
14.1. generatory i agregaty prądotwórcze
14.2. transformatory i autotransformatory
14.3. maszyny prądu stałego i zmiennego
14.4. prostowniki i falowniki
14.5. przesył i dystrybucja energii
14.6. aparatura rozdzielcza i łączeniowa
14.7. wyłączniki, odłączniki, rozłączniki
14.8. przekładniki
14.9. ograniczniki przepięć, odgromniki
14.10. rozdzielnice
14.11. bezpieczniki, izolatory
14.12. kable
14.13. aparatura i urządzenia pomocnicze
14.14. maszyny i urządzenia do robót
elektroenergetycznych
14.15. IT w energetyce
14.16. nowe technologie w energetyce

15. INROBUD – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE
15.1. instalacje klimatyzacyjne
15.2. instalacje nagłaśniające
15.3. instalacje przeciwpożarowe
15.4. systemy ochrony i zabezpieczeń
15.5. systemy maskujące i mocujące instalacje
15.6. okablowanie strukturalne
15.7. maszyny i narzędzia
15.8. systemy windowe i transportu
15.9. systemy grzewcze

16. CENERG – STREFA CZYSTEJ ENERGII
16.1. systemy ogrzewania wykorzystujące OZE
16.2. czyste technologie węglowe
16.3. systemy i urządzenia do pozyskiwania, przetwarzania
i produkcji biomasy
16.4. systemy i urządzenia do produkcji energii
elektrycznej z OZE
16.5. gromadzenie, sortowanie i recykling odpadów
16.6. systemy i urządzenia do wytwarzania biogazu
16.7. biopaliwa – technologie, urządzenia do produkcji
i magazynowania
16.8. filtry i systemy filtrujące, monitoring emisji
16.9. usuwanie i przetwarzanie osadów, produktów
ubocznych spalania, uzdatnianie wody
16.10. prezentacja zrealizowanych i przewidywanych
inwestycji z wykorzystaniem OZE
16.11. produkty, pojazdy i urządzenia przyjazne środowisku


Strona internetowa targów: www.elektroinstalacje.pl