Co robić ze Zużytym Sprzęty Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) w domu? Czy gromadzenie starej elektroniki jest bezpieczne? Jak dbać o środowisko? Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu do śmietnika? Na te i wiele innych pytań na temat ochrony środowiska i gospodarowania ZSEE odpowiada nowa strona www.elektrorady.pl.

Elektrorady.pl - Dobre rady na elektroodpady

"Dobre rady na elektroodpady"
to kampania edukacyjna skierowana do uczniów gimnazjów oraz młodzieży z całej Polski. Jednym z jej elementów składowych jest strona internetowa www.elektrorady.pl, poprzez którą chcemy edukować z zakresu właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), przekazywać wiedzę o metodach i sposobach selektywnego zbierania elektrośmieci, a także informować na temat wpływu substancji szkodliwych stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi.

www.elektrorady.pl
Edukowanie z zakresu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest bardzo ważne, gdyż nadal większość z nas nie oddaje zużytego sprzętu do punktów zbiórki, tylko wywozi go np. do domku letniskowego, bądź chowa do piwnicy ‘na lepsze czasy’, mówi Gabriela Leszczyńska Prezes Auraeko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Takie podejście sprawia, że ciągle jest nam trudno osiągnąć nałożony przez UE poziom zbierania w skali roku - 4 kg na mieszkańca kraju.
Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2008 podaje, że średnia masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na jednego mieszkańca kraju wyniosła 1,48 kg. W stosunku do roku poprzedniego jest to znaczna poprawa (w 2007 r. zebrano zaledwie 0,71 kg na mieszkańca).Stan ten pokazuje, że nie wolno poprzestać tylko na krótkotrwałych działaniach edukujących, bo nie przyniosą oczekiwanych efektów, należy dodatkowo skupiać się na ciągłym informowaniu i przypominaniu, dlaczego właściwe gospodarowanie ZSEE jest dla nas tak ważne.
Strona www.elektrorady.pl to nie tylko edukacja, ale również podejście z ‘przymrużeniem oka’. Poprzez zabawę łatwiej jest przekazać i przyswoić ważne informacje, zwłaszcza przez osoby młode. Dodatkowo gra w „Trzy kubki”, pozwoli na sprawdzenie swojej zręczności i szybkości reagowania w trakcie ratowania naszej planety przed zalewem elektrośmieci.

Auraeko
to założona przez polskie firmy Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w celu pomocy wszystkim wprowadzającym na rynek sprzęt przedsiębiorcom w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz Ustawę Produktową z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami).
Auraeko została powołana do życia w dniu 26 czerwca 2006 r. i wpisana do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 25 lipca 2006 r. pod numerem E0000413S.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym
określa obowiązki podmiotów wprowadzających na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również użytkowników sprzętu i organizacji odzysku. Ponadto określa prawne podstawy funkcjonowania rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jej nowelizacja z 21 listopada 2008 r. formułuje nowe przepisy, które mają na celu zwiększenie wydajności i skuteczności gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, aby osiągnąć cel wyznaczony przez dyrektywę unijną i już w 2009 r. –osiągnąć poziom 4 kg elektrośmieci na mieszkańca.
Źródło: Źródło: Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA