Nowością w ofercie Wigmors jest elektroniczny zestaw manometrów Mastercool 99103. Możliwości urządzenia znacznie wykraczają poza to co oferują tradycyjne zestawy manometryczne.


Urządzenie obsługuje aż 61 rodzajów czynników chłodniczych. Wskazuje temperaturę nasycenia, temperaturę na linii nasycenia pary oraz na linii nasycenia cieczy dla aktualnego ciśnienia. Mierzy aktualną temperaturę oraz automatycznie wylicza i wskazuje temperaturę przegrzania i dochłodzenia. Wskazuje również głębokość próżni. Pomiaru ciśnienia dokonuje w bar, psi, inHg, MPa lub kg/cm2, próżni - w mikronach, mTorr, kPa, mmHg, mbar a temperatury w oC oraz oF.
Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD, którego podświetlenie dodatkowo ułatwia pracę w ciemnym otoczeniu.
Wyposażony został w aluminiowy korpus z wziernikiem oraz zawory tłokowe z podwójnym uszczelnieniem. Obudowa wykonana jest z ABS a całe urządzenie chroni gumowa osłona.
Produkt dostępny jest oddzielnie lub w kompletach zawierających dodatkowo czujkę próżniową, termoparę szczękową oraz 3 węże o długości 150 lub 180 cm.

Fot. 1 Mastercool 99103