Elektroniczny regulator ciśnienia ERT-1 - nowość 2009 Hidria IMP Klima.
Wśród nowości Hidria IMP Klima pojawił się element regulacji przepływu powietrza, który służy też do kontrolowanej regulacji różnicy ciśnienia.
Dla wyrównania i utrzymania różnicy ciśnień IMP Klima zaprojektowała regulator ERT-1, którego do tej pory nie było w ofercie firmy.
ERT-1 jest przeznaczony do regulacji ciśnienia w pomieszczeniach lub w systemie kanałów. Zgodnie z wymogami umożliwia precyzyjną regulację podciśnienia i nadciśnienia. Urządzenie automatycznie nastawia kąt położenia lameli elementu dławiącego do pozycji, w której osiągana jest wymagana różnica ciśnień. Przykładowo celem działania regulatora ma być utrzymanie podciśnienia w pomieszczeniach socjalnych, toaletach itp., lub osiągnięcie nadciśnienia w salach operacyjnych czy pomieszczeniach przemysłu farmaceutycznego. Z uwagi na typ czujnika ciśnienia statycznego można różnicę ciśnień regulować do 600 Pa.
ERT-1 jest zbudowany z okrągłej obudowy, szczelnej przepustnicy (lameli), czujnika ciśnienia, kontrolki różnicy ciśnienia i siłownika.
Obudowa i przepustnica są wykonane w 10 różnych wymiarach i w opcji z izolacją 50 mm z wełny mineralnej, która jest chroniona dodatkowym płaszczem z blachy ocynkowanej. Króćce przyłączeniowe są wyposażone w uszczelkę gumową, która zapobiega nieszczelności na spojeniach między regulatorem a przyłączem kanału. ERT-1 umożliwia kontrolowaną regulację różnicy ciśnień, jak również pełne zamknięcie przegrody szczelnej. W pełni zamknięta lamela zapewnia szczelność klasy 4 wg standardu
EN 1751:1998. ERT-1 jest dostępny z elektronicznym sterowaniem Belimo i Siemens. Przy wyborze komponentów Belimo są dostępne też siłowniki szybkoobrotowe, które powodują obrót przepustnicy (lameli) o 90° w ciągu 2,5 – 4 s.
Zasada działania
Czujnik ciśnienia statycznego mierzy różnicę ciśnień między kanałem a dowolnym urządzeniem końcowym lub między pomieszczeniem a urządzeniem końcowym. Informacja o różnicy ciśnienia jest przekazywana do kontrolki różnicy ciśnień, która steruje siłownikiem, tak że nastawia on lamelę przepustnicy w położeniu gwarantującym osiągnięcie i zachowanie oczekiwanej różnicy ciśnienia.
ERT-1 może pracować na 2 różne sposoby:
• zachowuje stałą różnicę ciśnienia (constant pressure control),
• wyrównuje zmienne różnice ciśnienia (variable pressure control),
które mogą być nastawiane poprzez sygnał sterujący 0-10V DC lub 2-10 V DC.