Waga Accu-Charge II firmy Mastercool jest najbardziej zaawansowaną technicznie elektroniczną wagą czynnika chłodniczego, jaka dostępna jest obecnie na rynku. Posiada możliwość programowania ilości czynnika, która ma zostać przetłoczona a w połączeniu z modułem sterującym stanowi w pełni zautomatyzowany zestaw do napełniania i odzysku. Stanowi ciekawą alternatywę dla droższych rozwiązań, dając duże możliwości przy niskiej cenie.Waga może pracować w trzech trybach:
- proste napełnianie - operator decyduje, jaka ilość czynnika ma zostać przetłoczona i wszystkie czynności wykonuje ręcznie, stale nadzorując ilość przetłoczonego już czynnika,
- napełnianie programowane - operator programuje ilość czynnika do przetłoczenia; w trakcie wykonywania operacji ilość ta jest na bieżąco kontrolowana przez wagę; na chwilę przed osiągnięciem żądanej ilości alarm dźwiękowy sygnalizuje konieczność zamknięcia zaworu na butli,
- napełnianie programowane z modułem sterującym - waga, poprzez moduł (z zaworem elektromagnetycznym), sama steruje procesem napełniania - automatycznie otwierając zawór po zaprogramowaniu ilości czynnika do przetłoczenia i zamykając go po osiągnięciu żądanej ilości; moduł sterujący zwalnia operatora z konieczności stałego nadzoru nad ilością przetłoczonego czynnika.
Waga wyposażona jest w alarm pustej oraz pełnej butli. Posiada możliwość wprowadzenia do pamięci ciężaru pustej (pełnej) butli. Jeśli w trakcie napełniania w butli zabraknie czynnika, zostanie to zasygnalizowane alarmem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Wystarczy wówczas zatrzymać wagę odpowiednim przyciskiem, wymienić butlę i tym samym przyciskiem wznowić operację (waga zapamiętuje ile czynnika przetłoczono przed zmianą butli). Analogicznie rzecz ma się przy odzysku (sygnalizacja napełnienia butli).


Przy pracy z modułem sterującym, opróżnienie lub napełnienie butli spowoduje automatyczne zamknięcie zaworu. Programowanie pojemności butli, pozwala w każdej chwili sprawdzić na wyświetlaczu, jaka ilość czynnika pozostała jeszcze w butli.
Waga zbudowana jest z wytrzymałego aluminium. Posiada możliwość pomiaru w 3 jednostkach (kilogramy, uncje, funty) z dokładnością ± 0.01kg (± 1/6 oz, ± 0.01 lb). Maksymalne obciążenie wynosi 110 kg.
Wyposażona jest w funkcję powtórnego napełniania (umożliwiającą powtórne napełnianie taką samą ilością czynnika), alarm wyczerpania baterii oraz funkcję automatycznego wyłączania. Zasilana jest baterią 9V, posiada też gniazdo na zasilanie zewnętrzne. Moduł sterujący pracuje z wszystkimi rodzajami czynników chłodniczych.
Importerem i dystrybutorem urządzenia jest firma Wigmors