Data rozpoczęcia
2010-10-08
Data zakończenia
2010-10-10
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych

Terminy:
Szkolenie trwa 8 dni i jest podzielone na 3 etapy.
Terminy kolejnych etapów: 8-10.10.2010 r.; 22-24.10.2010 r.; 5-6.11.2010 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Osób pracujących w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych i Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych.
• Osób posiadających praktykę w zawodach o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym.
• Absolwentów szkół zawodowych i techników o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym - bez praktyki.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych - po zdanym egzaminie - przez osoby posiadające minimum 1 rok praktyki w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych.
• Zaświadczenia o ukończenie szkolenia" - przez osoby przyuczone do zawodu - absolwentów wyżej wymienionych typów szkół lub osoby posiadające praktykę w pokrewnych zawodach.

W programie szkolenia
• Podstawy chłodnictwa.
• Urządzenia chłodnicze. Elementy automatyki chłodniczej.
• Elektromechanika chłodnicza.
• Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.
• Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.
• Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy urządzeń chłodniczych.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – Ośrodek Szkoleniowy Niwy k. Bydgoszczy.
• Obok Ekspertów Krajowego Forum Chłodnictwa zajęcia poprowadzą fachowcy z Firm działających
na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji.
• Kurs zaplanowano na 70 godzin lekcyjnych.
• Szkolenie odpłatne - informacje o kosztach u Organizatora.
• Za dodatkową opłatą, osobom zainteresowanym Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 52 324 05 25/27; kom. 784 075 860; fax 52 324 05 29


Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.