Czas kryzysu to dobry moment na współpracę świata nauki z biznesem - twierdzą przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.


O finansowaniu nauki przez przedsiębiorstwa z władzami Izby rozmawiali w Poznaniu rektorzy polskich uczelni prowadzących kierunki technologiczne. Jak powiedział na konferencji prasowej prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, należy szukać sposobów na zachęcenie firm do inwestowania w badania naukowe i innowacje. Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie jedynie 25 proc. nakładów na badania.
"W Europie - w odróżnieniu od tego co jest w Japonii i USA, ilość pieniędzy, które przemysł przeznacza na badania i zdobywanie wiedzy jest wyjątkowo mała. Nie mamy małych nakładów publicznych na badania, ale w większości krajów europejskich nakłady z przemysłu na te cele są nieporównywalnie mniejsze niż w USA" - powiedział.
"Na całym świecie wkłada się ogromne pieniądze w naukę i zdobywanie wiedzy. Sensem tego wyścigu jest, by zamienić ją w gospodarce na innowacje i żeby dzięki temu gospodarka była konkurencyjna. Polska podlega tym samym regułom. Teraz jest dobry moment, bo Polska jest zdecydowanie mniej dotknięta problemem kryzysu, który w wielu krajach zdecydowanie zmienił nastawienie. Tam często jest to ratowanie ludzi i firm a mniej zwraca się uwagę na wyścig technologiczny" - dodał Buzek.
Cały artykuł na stronie: www.naukawpolsce.pap.pl