Firma Systherm od 1,5 roku stara się o możliwość recyklingu urządzeń chłodniczych i odpadów niebezpiecznych. Niestety jak do tej pory bezskutecznie.


Jak widać na przedstawionych zdjęciach "recykling"
świetnie się sprawdza w naturalnym środowisku wzdłuż rzeki Warty,
wzbogacając tym samym naturalne środowisko i urozmaicając piękno
krajobrazu. Postępująca korozja umożliwia, w przypadku urządzeń
chłodniczych, wyciek z instalacji czynników chłodniczych i degradację
środowiska.


Powstaje więc pytanie: "Co na ten temat odpowiedziałyby Ministerstwo
Ochrony Środowiska, a także Urząd Miasta w Poznaniu".
W razie jakichkolwiek uwag i sugestii proszę o kontakt:
dr inż. Bolesław Gaziński - Systherm
tel. (061) 850 76 07