Data rozpoczęcia
2010-03-03
Data zakończenia
2010-03-05
Miejsce
Kielce

EKOTECH - XI Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu
EkotechOd czterech lat, czyli od czasu przywrócenia organizacji targów EKOTECH w Kielcach wystawa cieszy się coraz większym uznaniem branżowych specjalistów, a także wzbudza zainteresowanie coraz większej liczby zwiedzających. W 2009 roku było to prawie 6 000. Wystawa rozwija się, co można zauważyć także poprzez statystyki - wzrost liczby wystawców czy sprzedanej powierzchni, szczególnie porównując lata 2007, 2008 i 2009.

Wśród wystawców targów EKOTECH do tej pory znalazły się firmy oferujące między innymi plastikowe i metalowe pojemniki na odpady komunalne i surowce wtórne. Można było zobaczyć najnowocześniejsze maszyny i poznać technologie funkcjonujące na polskim rynku związane z kompleksową gospodarką odpadami. Sposoby na zmniejszanie odpadów oraz surowców wtórnych zaprezentowały firmy produkujące specjalistyczne prasy hydrauliczne. Wystawcy pokazali również prasokontenery, inne urządzenia umożliwiające bezpieczne i ekonomiczne gromadzenie odpadów czy młyny do mielenia wykorzystywane w recyklingu.

Co ważne, pojawiły się także przedsiębiorstwa ściśle współpracujące z urzędami gmin i miast oraz zakładami komunalnymi, pomagające w szeregu spraw związanych z oczyszczalniami ścieków i kanalizacji. Specjalnie dla instytucji zajmujących się utrzymaniem dróg i terenów zielonych zaprezentowano grupę pojazdów ekologicznych.

Zapraszamy do udziału w XI Targach Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu w 2010 roku.

Wystawa EKOTECH, co ważne, organizowana jest w regionie, który coraz częściej stawia na ekologię. Świadczy o tym liczba proekologicznych świętokrzyskich inwestycji m.in. wytwórnia paliw alternatywnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - Domat Polska Sp. z o.o., budowa spalarni osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Sitkówka Nowiny - Wodociagi Kieleckie Sp. z o.o., sortownia odpadów w Kielcach - Bio-Med Sp z o.o., biogazownia w Odrowążu - Bio-Med Sp z o.o. lub instalacja systemu solarnego na dachu liceum im. Śniadeckich – Urząd Miasta Kielce.

Na sukces EKOTECHU składają się również organizowane na najwyższym poziomie wydarzenia towarzyszące wystawie, które przyciągają ogromną liczbę zainteresowanych.

Organizatorzy
www.ctk.com.pl