Data rozpoczęcia
2008-03-04
Data zakończenia
2008-03-06

04-06.03.2008 Kielce


IX Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH odbyły się w Targach Kielce w dniach od 4 do 6 marca 2008 roku. Termin imprezy pokrył się z XI Międzynarodowymi Targami Energetyki ENEX, VI Targami Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia oraz organizowanymi w Kielcach po raz pierwszy Targami Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON.
Podczas EKOTECHU w halach Targów Kielce zaprezentowały się firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, zbieraniem, transportem, segregacją, obróbką i składowaniem odpadów. Nie zabrakło także ofert firm specjalizujących się w działalności wspierającej gospodarkę odpadami. Impreza skierowana była głównie do samorządowców i właścicieli wielkich firm, które skazują na zanieczyszczenie nasze środowisko. Na wystawie była również możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami analizy gleby, wód gruntowych, biogazu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. W ubiegłym roku, aż po 6 latach, reaktywowano w Kielcach targi EKOTECH. Idea imprezy to prezentacja rozwiązań technologicznych i projektowych służących ochronie środowiska naturalnego. Celem targów było także uświadomienie oraz zwrócenie większej uwagi na problemy nurtujące branżę, a także podsunięcie tanich, a efektywnych rozwiązań wielkim, średnim i małym firmom trującym nasze otoczenie.
Targom EKOTECH towarzyszyły specjalistyczne seminaria i konferencje. Do najciekawszych należało niewątpliwie spotkanie "SAMORZĄD INICJATOREM DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI", podczas którego specjaliści dyskutowali między innymi o strukturze finansowania zadań związanych z ochroną środowiska w latach 2008-2013 oraz możliwościach dofinansowania działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych ze środków Banku Ochrony Środowiska. Organizatorem konferencji były Targi Kielce, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Warszawa, Centrum Gospodarki Odpadami Oddział Zamiejscowy IMBiGS w Katowicach, a także Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Patronat nad IX Targami Ekologicznymi, Komunalnymi, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH objął między innymi Instytut Ochrony Środowiska.
Targi ENEX i EKOTECH odwiedziło ponad 4000 osób.