Wiele krajów, w tym i Polska boryka się z problemem energetycznym. W dobie kurczenia się naturalnych zasobów surowcowych kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia.

Mając na uwadze narastającą skalę tego zjawiska, warto zastanowić się nad rozszerzeniem oferty dostępnych paliw, wykorzystywanych w technologiach grzewczych. Najnowsze rozwiązania wskazują na odnawialne źródła energii, spośród których istotną rolę odgrywa biomasa. Troska o czyste środowisko oraz rosnące ceny paliw kopalnych, skłaniają do zainteresowania się paliwami przyjaźniejszymi środowisku i oczywiście atrakcyjniejszymi od strony ekonomicznej.

Pożyteczne odpady

Biomasa – zrębki, brykiety, pellets - stała się poważną alternatywą dla tradycyjnych paliw. Poczesne miejsce zajmuje w tej grupie pellets. Jest on jednym z najlepszych substytutów węgla kamiennego, oleju opałowego czy też gazu. Pellets będący w praktyce granulatem drzewnym, produkowany jest z odpadów powstałych przy obróbce drewna, czyli z trocin i innych kawałków drzewnych. Surowiec ten stanowi naturalny produkt odpadowy tartaków, stolarni oraz zakładów drzewnych. Najłatwiejsze do wykorzystania są czyste i suche trociny.

Rosnące zapotrzebowanie rynkowe i ograniczony dostęp do tego typu surowca powoduje, że producenci pelletsu stosują obróbkę materiału jaki jest w ich dyspozycji. Zazwyczaj polega to na rozdrabnianiu suchych odpadów drewna oraz suszeniu mokrych trocin i rozdrobnionych tychże odpadów. Zmielony materiał doprowadza się do jednakowej frakcji i następnie mechanicznie przeciska przez sita o określonej średnicy. Zazwyczaj jest to wielkość od 6 do 8 mm. Surowiec wyjściowy nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń chemicznych ani mineralnych. Wartość kaloryczna gotowego do użycia produktu wynosi od 16 do 20 MJ. Porównując - bardzo dobrej jakości groszek węglowy ma kaloryczność około 26 MJ. Istotną cechą paliwa pelletsowego jest ponadto stała jakość i niska wilgotność.

100 % ekologii

Popiół powstały przy spalaniu pelletsu nie wymaga utylizacji; można go wykorzystać jako nawóz. Przyjmuje się, że z tony pelletsu powstaje zaledwie 10 kg popiołu. Bilans dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania jest równy zeru ze względu na pochłanianie go w procesie fotosyntezy. Przy spalaniu powstają znikome ilości azotu, chloru, siarki. Jest to w zasadzie 100 procentowo ekologiczne paliwo. - Postanowiliśmy wykorzystać walory biopaliw wprowadzając na rynek kocioł Eko-Plus Uniwersalny na Pellets – mówi Jacek Kubasik, dyrektor firmy Hef, ekologicznych kotłów na paliwa stałe.

Kotły wodne C.O. stalowe, spawane Eko-Plus U Pellets produkowane są w mocach: 18, 25, 38 i 50 kW. Ich cechą charakterystyczną jest małe, ale bardzo sprawne automatyczne palenisko bezrusztowe. – Spala ono dokładnie taką porcję paliwa jaka jest potrzebna do otrzymania nastawionej przez użytkownika temperatury na sterowniku elektronicznym – podkreśla Kubasik. Wysokiej klasy wymiennik maksymalnie odbierający ciepło ze spalanego paliwa przekonstruowano do współpracy z palnikiem do spalania pelletsu. Gwarantuje to maksymalny odbiór ciepła oraz ochronę wymiennika przed skraplaniem się spalin.

Uniwersalne rozwiązania

– Biorąc pod uwagę zmienną sytuację na rynku paliw, palnik kotła został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł spalać pellets jako paliwo podstawowe, a groszek węglowy jako zastępcze- dodaje Jacek Kubasik. To jednak nie koniec uniwersalnych rozwiązań. Kotły Eko-Plus Uniwersalny na Pellets posiadają dodatkowe palenisko rusztowe umieszczone nad paleniskiem retortowym. Ma to na celu umożliwienie pracy kotła w sytuacjach awaryjnych, związanych z dłuższą przerwą w dostawie energii elektrycznej. Pozwala również na okresowe spalanie drewna w postaci polan i innych paliw. Proces spalania należy wtedy regulować ręcznie, przepustnicą powietrza pierwotnego lub za pomocą miarkownika ciągu.

Kotły Eko-Plus U Pelellets mają szerokie zastosowanie. Są przeznaczone do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, rolniczego i przemysłowego, gdzie temperatura wody zasilającej nie przekracza 95 º C, a ciśnienie robocze 0,2 Mpa. Zakres wymaganego ciągu kominowy mieści się w granicach od 20 do 30 Pa.