Nowe eko-miasto, które powstanie na półwyspie Paljassaare niedaleko Tallina, zapewni Estonii stałe miejsce na ekologicznej mapie świata. Miasto EcoBay zaprojektowane zostało przez duńskie biuro architektoniczne Schmidt Hammer Lassem we współpracy z międzynarodowym multidyscyplinarnym biurem inżynierskim Buro Happold oraz pracownią Møller & Grønborg Landscape Architects, odpowiedzialną za architekturę krajobrazu.


Budowa ekologicznego miasta na wybrzeżu Morza Bałtyckiego o powierzchni 481 000 m² i populacji sześciu tysięcy mieszkańców planowana jest na najbliższe 15-20 lat. Dzięki zastosowaniu energii z farm wiatrowych oraz systemów kogeneracyjnych CHP możliwe będzie ekologiczne zasilanie i ogrzewanie szkół, domów, sklepów i biur. Wykorzystana zostanie nawet nadwyżka energii z pobliskiej oczyszczalni ścieków.

Większa bioróżnorodność

Znaczna część miasta będzie położona na terenach znajdujących się w bezpośredniej bliskości Morza Bałtyckiego oraz w sąsiedztwie obszaru chronionego „Natura 2000” W związku z tym projekt został opracowany z myślą o zwiększeniu dotychczasowej różnorodności biologicznej tych obszarów, przy jednoczesnym stworzeniu elementów krajobrazu oraz przyrody gwarantujących wysokiej jakości architekturę budynków mieszkalnych, miejsc pracy oraz obiektów rekreacyjnych.

„Teren ten niesie ze sobą ogromny potencjał, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego położenie w pobliżu Tallina oraz rezerwatu Natura 2000”
, mówi Lesley Dinnett, kierownik projektu z ramienia Buro Happold. „Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego i wielofunkcyjnego miasta zawierającego wszelkie udogodnienia oraz usługi ułatwiające życie mieszkańcom. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do powstania prawdziwie ekologicznego miasta w Estonii”.
Spółka Buro Happold zapewnia architektom Schmidt Hammer Lassen rozwiązania z zakresu inżynierii środowiska, infrastruktury, budownictwa morskiego, transportu, projektowania konstrukcji, jak również specjalistyczne doradztwo w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań oraz analizę i symulację komputerową.

Projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

W projekcie główny nacisk został położony na zapewnienie przyjaznych środowisku rozwiązań, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego starano się zminimalizować potrzeby korzystania z transportu silnikowego. Wszystkie kluczowe funkcje miasta zlokalizowane będą w promieniu nie więcej niż 2 km od centrum, a infrastruktura transportowa zostanie zaplanowana w najmniejszych szczegółach.
Zróżnicowana wysokość budynków pozwoli natomiast zmaksymalizować możliwość uzyskania ciepła powstałego w wyniku ich nasłonecznienia oraz zredukować jego utratę w wyniku nadmiernego zacienienia. W celu ochrony miasta przed niszczącym działaniem zimnego wiatru znad Bałtyku planowana jest budowa sztucznych wydm.

„Istotną część procesu planowania stanowiły badania klimatyczne”
mówi Dinnett. „Niektóre z domów w EcoBay zredukują zużycie energii aż o 70% w porównaniu do tradycyjnych budynków mieszkalnych o zbliżonej wielkości, poprzez uwzględnienie orientacji obiektu, wykorzystanych materiałów, zużycia wody oraz źródeł energii i ogrzewania”.

Wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem

„Jesteśmy przekonani o konieczności znalezienia rozwiązań dla wyzwań, jakie napotyka nasze społeczeństwo – zarówno wyzwań o charakterze społecznym, jak i ekologicznym”
, mówi Morten Holm, wspólnik w biurze Schmidt Hammer Lassen. „Jak stworzyć ekologiczny plan przestrzenny? Jak zaprojektować różnorodne, tętniące życiem przez całą dobę miasto? Jak stworzyć budynki dostępne dla ogółu społeczeństwa? To tylko niektóre z wyzwań, z jakimi musieliśmy się zmierzyć projektując miasto EcoBay”.
Tym wyzwaniom udało się sprostać. Pomimo tego, że podobne projekty często budzą wątpliwości dotyczące przyszłego rozwoju sztucznie zaplanowanych miast, EcoBay wydaje się spełniać swoje obietnice i jest zwiastunem bardziej ekologicznej przyszłości Estonii.

Ogólne informacje nt. inwestycji

Inwestor: Ecobay Ou
Architekci: Schmidt Hammer Lassen; Møller & Grønborg Landscape Architects
Usługi Buro Happold: Projekt konstrukcji, inżynieria infrastruktury, transportu, inżynieria morska, usługi specjalistyczne obejmujące analizę i symulację komputerową (CoSA) oraz alternatywne technologie (Sustainable and Alternative Technologies – SAT).

Projekt szczegółowo określa odległości między poszczególnymi budynkami,
tak aby zmaksymalizować nasłonecznienie ogniw solarnych
– zwiększyć pobór energii słonecznej, a przy okazji zminimalizować
nagrzewanie się budynków (docelowo zmniejszyć zużycie energii na potrzeby klimatyzacji).
Przy usytuowaniu budynków uwzględniona zostanie także właściwa cyrkulacja powietrza.


Ważną rolę przy projektowaniu miasta odgrywały raporty klimatyczne dla tego regionu,
dotyczące słońca i wiatru. Dzięki temu poszczególne domy w ECOBAY będą miały
różny stopień poziomu oszczędzania energii – niektóre z budynków osiągną
nawet wskaźnik ponad 70% redukcji zapotrzebowania na energię.

Źródło: Buro Happold
Przeczytaj także o innych miastach przyszłości:
Habitat 2020 – samowystarczalne miasto w Chinach
Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
XERITOWN – zrównoważone miasto w Dubajlandzie