Data rozpoczęcia
2008-04-17
Data zakończenia
2008-04-17

termin: 17.04.2008 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Egzaminy na uprawnienia energetyczne (dozór i eksploatacja)
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377, z 2000r. nr 15, poz. 187)
Zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną z eksploatacji urządzeń energetycznych jak i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Możliwość odnowienia uprawnień otrzymanych w latach 2002-2005 oraz możliwość uzyskania nowych.

Terminy: 3 kwietnia 2008, 17 kwietnia 2008, 8 maja 2008, 29 maja 2008
Czas trwania: 1 dzień
Koszt: 200 PLN/os.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji