2 lutego br., Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak, spotkał się w Kopenhadze z przedstawicielami największych duńskich firm działających w Polsce. Grupę Rockwool reprezentował na spotkaniu Gilles Maria, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Grupy.

Efektywność energetyczna po polsku – w drodze do bezpieczeństwa i konkurencyjnej gospodarki
Spotkanie zorganizowała polska ambasada w Danii. Dyskusja toczyła się przede wszystkim wokół tematu efektywności energetycznej w sektorze budowlanym oraz wynikających z niej korzyści gospodarczych i ekonomicznych.

W trakcie spotkania, przedstawiciel Rockwool zwrócił uwagę na korzyści wynikające ze zwiększenia efektywności energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz podniesienia standardu życia mieszkańców, przede wszystkim w obszarach wiejskich, wskazując jednocześnie na duże doświadczenia Danii w tym obszarze. Dlatego tak ważna wydaje się odpowiednia implementacja dyrektyw Unii Europejskiej w Polsce: dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Building Directive – EPBD) oraz dyrektywy o efektywności energetycznej (Energy Efficiency and Service Directive – ESD).

Poza bezpośrednimi korzyściami związanymi z mniejsza energochłonnścią gospodarki nowe regulacje przyczyniają się do stworzenia zielonych miejsc pracy w sektorze budownictwa (od produkcji, poprzez wykonawstwo, aż po usługi remontowe), i do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Dlatego potrzebna jest długoterminowa strategia dotycząca polityki budowlanej oraz konkretne działania w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie. Energooszczędne budownictwo zwiększa opłacalność inwestycji w OZE, tym samym sprzyja rozwojowi lokalnych dostawców energii na terenach wiejskich.

Zdaniem ekspertów Rockwool, wszystko to pozwoli to na przejście z gospodarki energetycznej podażowej na zarządzaną popytem. Gilles Maria podkreślał wagę współpracy wielopłaszczyznowej, angażującej wszystkie zainteresowane strony, gdyż problem energii dotyczy nie tylko Ministerstwa Gospodarki, ale i decydentów zajmujących się sprawami infrastrukturalnymi, społecznymi, administracyjnymi czy szeroko pojętą polityką finansową naszego kraju.

Źródło: ''