Data rozpoczęcia
2008-11-19
Data zakończenia
2008-11-19

20.11.2008r., Warszawa

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej konferencji organizowanej w ramach cyklu: "Efektywność Energetyczna - Niższe koszty energii w przemyśle", która odbędzie się w dniu 20 listopada br. w Warszawie w salach A i B Ministerstwa Gospodarki.

Konferencja poświęcona jest zmieniającej się sytuacji polskich odbiorców energii, obecnie i w perspektywie najbliższych lat, w tym przewidzianym w projekcie ustawy mechanizmom stymulowania wzrostu efektywności energetycznej.

Organizatorami konferencji są: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Premier Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z aktualną sytuacją w dziedzinie efektywności energetycznej, jak również z doświadczeniami USA w tym zakresie.

W drugiej części konferencji przewidziana jest prezentacja przez przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie energią z zakresu i rezultatów wdrażanych przedsięwzięć energooszczędnych.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury artykułów i prezentacji, które będą przedmiotem dyskusji podczas konferencji. W materiałach konferencyjnych znajdziecie Państwo istotne informacje dotyczące efektywności energetycznej, kierunków zmian w sektorze energetycznym, a także szans i zagrożeń, jakie za sobą niosą. Wierzymy, że informacje te pomogą w podejmowaniu istotnych decyzji prowadzących do redukcji kosztów energii w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Więcej informacji na stronach organizatorów: www.kape.gov.pl, www.pjcee.pl, www.iep.org.pl