Data rozpoczęcia
2009-09-17
Data zakończenia
2009-09-17

termin: 17.09.2009 miejsce: Warszawa


Szanowni Państwo,
Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Krajowa Rada
Spółdzielcza oraz Niezależni Eksperci Majątkowi serdecznie zapraszają
do wzięcia udziału w seminarium zatytułowanym "Efektywność energetyczna
budynków- korzyści i koszty".
Seminarium z udziałem między innymi Pana Olgierda Dziekońskiego -
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poświęcone jest
efektywności energetycznej w zakresie Europejskiej strategii redukcji
emisji CO2, technologiom budowlanym ograniczającym zużycie energii
(materiały budowlane, systemy termoizolacji budynków, wentylacja z
rekuperacją), wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologiom
budynków pasywnych oraz certyfikacji energetycznej budynków, a także
możliwości wsparcia finansowego programu termomodernizacji i rewitalizacji
budownictwa.
Seminarium odbędzie się 17 września 2009 roku w siedzibie Krajowej Rady
Spółdzielczej ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa - rozpoczęcie seminarium
godz.10.00.
Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technologiami
pozwalającymi oszczędnie gospodarować energią elektryczną i cieplną. Temat
konferencji jest istotny z punktu widzenia wprowadzonego od początku tego
roku obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych dla budynków
wprowadzanych do obrotu. Certyfikat energetyczny jest dokumentem
potwierdzającym klasę energetyczną budynków, co wpływa na ich jakość i
cenę. Seminarium będzie świetną okazją do zapoznania się z opiniami
przedstawicieli branży budowlanej oraz wymiany poglądów z zaproszonymi
ekspertami.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych,
rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, architektów,
projektantów, firmy budowlane, deweloperów, właścicieli hoteli, domów
opieki społecznej i inne strony zainteresowane poruszaną tematyką.
Udział w seminarium pozwala uzyskać 1 pkt w ramach obowiązkowego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, zarządców
nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. ( Dz.U.
Nr 35 poz.314).
Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 390 zł brutto od osoby.
Karta zgłoszeniowa dostępna na www.esis.org.pl
Szczegółowych informacji udziela organizator pod numerem telefonu (22) 828
65 15, 022 296 01 87, 604 428 816
Serdecznie zapraszamy
Sekretariat seminarium