Seminarium poświęcone efektywności energetycznej w zakresie Europejskiej strategii redukcji emisji CO2, technologiom budowlanym ograniczającym zużycie energii (materiały budowlane, systemy termoizolacji budynków, wentylacja z rekuperacją), wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologiom budynków pasywnych oraz certyfikacji energetycznej budynków, a także możliwości wsparcia finansowego programu termomodernizacji i rewitalizacji budownictwa.


Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Krajowa Rada
Spółdzielcza oraz Niezależnymi Eksperci Majątkowymi serdecznie zapraszają
do wzięcia udziału w seminarium zatytułowanym "Efektywność energetyczna
budynków - korzyści i koszty."

Seminarium z udziałem między innymi Pana Olgierda Dziekońskiego-
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poświęcone jest
efektywności energetycznej w zakresie Europejskiej strategii redukcji
emisji CO2, technologiom budowlanym ograniczającym zużycie energii
(materiały budowlane, systemy termoizolacji budynków, wentylacja z
rekuperacją), wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologiom
budynków pasywnych oraz certyfikacji energetycznej budynków, a także
możliwości wsparcia finansowego programu termomodernizacji i rewitalizacji
budownictwa.
Seminarium odbędzie się 5 czerwca 2009 roku w siedzibie Krajowej Rady
Spółdzielczej ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa (rozpoczęcie seminarium
godz. 10:00).
Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technologiami
pozwalającymi oszczędnie gospodarować energią elektryczną i cieplną. Temat
konferencji jest istotny z punktu widzenia wprowadzonego od początku tego
roku obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych dla budynków
wprowadzanych do obrotu. Certyfikat energetyczny jest dokumentem
potwierdzającym klasę energetyczną budynków, co wpływa na ich jakość i
cenę. Seminarium będzie świetną okazją do zapoznania się z opiniami
przedstawicieli branży budowlanej oraz wymiany poglądów z zaproszonymi
ekspertami.
Do udziału w spotkaniu Organizatorzy zapraszają przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych,
rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, architektów,
projektantów, firmy budowlane, deweloperów, właścicieli hoteli, domów
opieki społecznej i inne strony zainteresowane poruszaną tematyką.
Udział w seminarium pozwala uzyskać 1 pkt w ramach obowiązkowego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, zarządców
nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. ( Dz.U.
Nr 35 poz.314).
Program seminarium oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na www.esis.org.pl