Data rozpoczęcia
2009-08-10
Data zakończenia
2009-08-10

Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Niezależni Eksperci Majątkowi serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium zatytułowanym "Efektywność energetyczna budynków - korzyści i koszty.

Seminarium z udziałem między innymi Pana Olgierda Dziekońskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poświęcone jest efektywności energetycznej w zakresie Europejskiej strategii redukcji emisji CO2, technologiom budowlanym ograniczającym zużycie energii (materiały budowlane, systemy termoizolacji budynków, wentylacja z rekuperacją), wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologiom budynków pasywnych oraz certyfikacji energetycznej budynków, a także możliwości wsparcia finansowego programu termomodernizacji i rewitalizacji budownictwa.

Seminarium odbędzie się 17 września 2009 roku w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej ul.Jasna 1, 00-013 Warszawa - rozpoczęcie seminarium godz.10.00.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technologiami pozwalającymi oszczędnie gospodarować energią elektryczną i cieplną. Temat konferencji jest istotny z punktu widzenia wprowadzonego od początku tego roku obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych dla budynków wprowadzanych do obrotu. Certyfikat energetyczny jest dokumentem potwierdzającym klasę energetyczną budynków, co wpływa na ich jakość i cenę. Seminarium będzie świetną okazją do zapoznania się z opiniami przedstawicieli branży budowlanej oraz wymiany poglądów z zaproszonymi ekspertami.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, architektów, projektantów, firmy budowlane, deweloperów, właścicieli hoteli, domów opieki społecznej i inne strony zainteresowane poruszaną tematyką. Udział w seminarium pozwala uzyskać 1 pkt w ramach obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. ( Dz.U. Nr 35 poz.314).

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 390 zł brutto od osoby.

Karta zgłoszeniowa dostępna na www.esis.org.pl

Szczegółowych informacji udziela organizator pod numerem telefonu (22) 828 65 15, 022 296 01 87, 604 428 816