10 stycznia br. oficjalnie uruchomiono nowy program finansowy NFOŚiGW, mający na celu poprawę efektywności energetycznej w polskich przedsiębiorstwach.

Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach
Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach
Polska do 2020 roku powinna zwiększyć efektywność energetyczną o 20%. Powinna również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu do 1990 roku - to zobowiązania naszego kraju w ramach podpisanego pakietu energetyczno-klimatycznego. Mamy spory niewykorzystany potencjał - efektywność energetyczna naszej gospodarki jest dwukrotnie mniejsza w stosunku do średniej w krajach UE i 3 razy mniejsza niż w najbardziej rozwiniętych krajach Europy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, włączając się do realizacji polskich zobowiązań, wprowadza na początek na rynek ponad 800 mln zł dotacyjno-pożyczkowego dofinansowania dedykowanego największym przedsiębiorstwom w kraju.

Program ten ma pomóc producentom i wielkim wytwórcom zwiększyć ich efektywność energetyczną o co najmniej 7%. Wykorzystując wsparcie publiczne, zainteresowani, oprócz planowanych efektów prośrodowiskowych, zwiększą rentowność polskich przedsiębiorstw oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku światowym.

10 stycznia, na spotkanie z ministrem środowiska, inaugurujące program NFOŚiGW, przyjechała znaczna część wielkich odbiorców energii elektrycznej, ciepła i gazu, producentów energii, izb gospodarczych oraz agencji i firm konsultingowych.

Zarówno przedstawiciele rządu jak i potencjalni beneficjenci liczą na znaczne oszczędności energetyczne w zakładach ubiegających się o dofinansowanie. Program zakłada minimalny wzrost efektywności o co najmniej 7%, co w przypadku przedsiębiorców, których roczne zużycie energii sięga powyżej 50 GWh – czyli adresatów oferowanego dofinansowania, może przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.
Blisko rok prowadzono konsultacje z przedstawicielami przemysłu i energetyki przygotowujące ten program. Dlatego przedstawiciele Funduszu już w 2011roku spodziewają się dużego zainteresowania, co znalazło odzwierciedlenie w znacznej alokacji na ten rok. Przez kolejne trzy lata dwuczęściowy program oferujący zarówno dotacje do audytów energetycznych i elektroenergetycznych jak i preferencyjne pożyczki na inwestycje racjonalizujące zużycie energii oraz modernizację procesów przemysłowych oprócz planowanych efektów prośrodowiskowych ma szansę zwiększyć rentowność polskich przedsiębiorstw oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku światowym.

Pełna treść programu "Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach" znajduje się pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/ef-enŹródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej