Program VI Kongresu INSTALEXPO 2008 (14.10.2008).VI KONGRES INSTALEXPO 2008

Efektywne instalacje – nowoczesna technika a akty prawne


14.10.2008 r. Warszawa
Hotel LORD, Al. Krakowska 218

Organizatorzy konferencji INSTALEXPO 2008 - Redakcja POLSKIEGO INSTALATORA oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji zapraszają specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na szóste spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Tematem przewodnim Kongresu INSTALEXPO 2008 są Efektywne instalacje – nowoczesna technika a akty prawne. Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty omawiające akty prawne i zmiany w nich - szczegóły w programie.
Kongresowi tradycyjnie towarzyszyć Wystawa Instalexpo 2008 - przegląd oferty producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych, grzewczych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki do zaprezentowania swojej oferty handlowej na wystawie towarzyszącej kongresowi oraz Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora" - statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
PROGRAM - VI KONGRES INSTALEXPO 2008
14.10.2008 r. Warszawa, Hotel LORD, Al. Krakowska 218
PANEL 1 (8.30-10.50)
• mgr inż. Jerzy Grzybowski, GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)
„Omówienie procesu budowlanego w świetle przepisów prawa po nowelizacji ustawy Prawo
budowlane”
• mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych, ITB
„Przewidywany zakres nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w problematyce dotyczącej instalatorów.”

Nowelizacja rozporządzenia – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obejmie także dostosowanie jego wymagań do zadań wynikających z wprowadzanej certyfikacji energetycznej budynków i mieszkań.

• dr inż. Jerzy Dylewski, główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym, dyrektor Biura Ekspertyz Budowlanych „Rzeczoznawca”
„Jak uzyskać uprawnienia projektowe i wykonawcze, czyli być albo nie być na budowlanym rynku zawodowym”
• dr inż. Lucjan Furtak, Zakład Klimatyzacji I Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska
„Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzania powietrza zewnętrznego dopływającego do spalania w urządzeniach gazowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych”
• dr inż. Arkadiusz Węglarz, ZAE, KAPE, adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
„Analiza technicznych środków wzrostu efektywności energetycznej i zastosowania OŹE w
systemach grzewczych.”
10.50-11.10 Przerwa
PANEL 2 (11.10-13.25)
• mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz, rzeczoznawca budowlany GUNB, audytor energetyczny KAPE
„Świadectwa charakterystyki energetycznej – nowy system oceny energetycznej budynków po zmianie ustawy Prawo budowlane w dniu 19 września 2007 r. wdrażającej postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE (stan prawny 15 września 2008 r.)”
• dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
„Wybrane zagadnienia spalania paliw stałych – węgla i biomasy w instalacjach małej mocy”
• dr inż. Dariusz Kwiecień, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa, Politechnika Wrocławska
„Kolektory słoneczne w solarnych systemach klimatyzacyjnych”
• dr inż. Dorota Chwieduk, PAN (Polska Akademia Nauk)
„Rozwój kolektorów słonecznych w kraju a realizacje na świecie”
• Małgorzata Kijowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza, NFOŚiGW
Wsparcie NFOŚiGW na rzecz wykorzystania OŹE
13.25-13.45 Przerwa

PANEL 3
(13.45-15.30)
• dr inż. Robert Sekret, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, PCz
„Efekty energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne racjonalizacji gospodarki ciepłem w zespole
budynków Politechniki Częstochowskiej”
• Kazimierz Dudziński, Stowarzyszenie ds. rozliczania energii
„Integralność instalacji w budynku wielolokalowym – wybrane aspekty prawne i techniczne”
• dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK w Gliwicach
"Bilansowanie zużycia wody w budynkach wielorodzinnych – nowe doświadczenia"

Przedstawione zostaną tu wyniki badań, które autor prowadził w tym roku w czterech miastach Polski Centralnej i Południowej.

• Wojciech Ciejka, ekspert w dziedzinie ciepłomierzy, wodomierzy, podzielników
„Konsekwencje błędów w opomiarowaniu zużycia energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych”
15.30-16.00 Uroczystość wręczenia statuetek „Złotego Instalatora”
16.00 Obiad dla słuchaczy