Data rozpoczęcia
2012-04-16
Data zakończenia
2012-04-18
Miejsce
Warszawa

Forma szkolenia

Szkolenie trwa 3-dni obejmuje wykłady, warsztaty obliczeniowe i wizytację obiektu. Przedmiotem zajęć są:
* kolektory słoneczne
* fotowoltaika
* pompy ciepła
* kogeneracja

Program szkolenia jest ukierunkowany szczególnie na praktyczne metody obliczeń, doboru urządzeń i oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów energetycznych i projektantów budynków oraz innych osób decydujących o wykorzystaniu w budynkach energii.
Uczestnicy powinni mieć wyższe wykształcenie techniczne o specjalnościach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura lub inne pokrewne.
Uczestnicy winni posiadać umiejętność korzystania z komputera oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach w siedzibie FPE z własnym laptopem.

Program szkolenia

1. Uwarunkowania prawne i systemy wsparcia zastosowań OZE i kogeneracji w budynkach - wykład - 2godz.

Treść: przepisy określające warunki i wymagania dotyczące wykorzystania kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła i kogeneracji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Możliwości wykorzystania dotacji, preferencyjnych kredytów i innych środków ułatwiających realizację przedsięwzięć.

2. Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiki– wykład i ćwiczenia - 6 godz.

Treść : typy kolektorów, obszary zastosowania, system instalacyjny zasilany przez kolektory, przykłady zastosowań, rodzaje stosowanych urządzeń fotowoltaicznych i ich zastosowania, system instalacyjny zasilany przez ogniwa fotowoltaiczne, przykłady zastosowań.
Metody obliczeniowe i przykłady oceny wykonalności i efektywności ekonomicznej zastosowań kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaiki.

3. Pompy ciepła – wykład i ćwiczenia - 4 godz.

Treść : rodzaje pomp ciepła, możliwości wykorzystania, współpraca pomp ciepła i kolektorów słonecznych, system instalacyjny z pompami cierpła, obliczenia i zasady doboru wielkości pomp, efektywność ekonomiczna zastosowań, przykłady zastosowań.

4. Kogeneracja– wykład i ćwiczenia - 4 godz.

Treść : rodzaje urządzeń kogeneracji, możliwości wykorzystania w systemach instalacyjnych w budynkach, obliczenia i zasady doboru wielkości urządzeń, efektywność ekonomiczna zastosowań, przykłady zastosowań.

5. Metody obliczeń i doboru urządzeń – warsztaty - 4 godz.

Treść : Obliczenia z wykorzystaniem programu komputerowego dotyczące doboru urządzeń i optymalizacji systemów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i fotowoltaikii oraz symulacji działania systemów.

6. Problemy realizacji systemów kolektorów i pomp ciepła – warsztaty - 3 godz.

Treść : Wyjazd studialny - zapoznanie się z działającym systemem pomp ciepła w systemie ogrzewania i chłodzenia budynku oraz omówienie praktycznych problemów realizacji systemów kolektorów i pomp ciepła .

7. Sprawdzian - test – 1 godzina

Test będzie obejmował 30 pytań dotyczących przekazywanej wiedzy.

8. Certyfikat ukończenia

Udział we wszystkich zajęciach i pozytywna ocena testu będzie podstawą uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia/warsztatów.

Razem 24 godziny zajęć w ciągu 3 dni (Uwaga: 1 godz. zajęć = 45 minut zegarowych).

Informacje organizacyjne

Terminy szkoleń

N11 21-23 listopada 2011 (brak miejsc)
N12 05-07 grudnia 2011 (brak miejsc)
N13 09-11 stycznia 2012 (brak miejsc)
N14 06-08 lutego 2012 (brak miejsc)
N15 12-14 marca 2012 (brak miejsc)
N16 16-18 kwietnia 2012
N17 14-16 maja 2012
N18 04-06 czerwca 2012

Pozostałe terminy będą ogłaszane raz na kwartał.

Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Fundacji w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20
Koszt uczestnictwa w szkoleniu po uwzględnieniu dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 200 zł.

Uczestnicy z poza Warszawy otrzymują również dofinansowanie kosztów hotelu (do 150 zł/dobę- 2 doby).

Opłatę za szkolenie w kwocie 200 zł należy wnieść do:

N11 - 10 listopada 2011
N12 – 21 listopada 2011
N13 - 02 stycznia 2012
N14 - 30 stycznia 2012
N15 - 05 marca 2012

na konto:
Fundacja Poszanowania Energii,00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
Bank PKO SA nr 91 1240 6175 1111 0000 4580 4571

Pobierz formularz zgłoszenia

UWAGA
Dla pracowników firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy zgłoszą się na szkolenie w ramach firmy dofinansowanie szkolenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi udzielenie pomocy de minimis ( w wysokości 1056 zł na uczestnika), w związku z tym firmy kierujące pracowników na szkolenie wypełniają dodatkowo:
• Informację przedstawianą przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz.311).
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowy oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych lub o niekorzystaniu z tej pomocy.

Druki powyższych formularzy zostaną dosłane firmom po otrzymaniu karty zgłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać przez e-mail: biuro@fpe.org.pl, fax nr : 22 825-86-70 lub telefon nr 22 50 54 771.

Źródło: Fundacja Poszanowania Energii