EFEKTY DZIAŁANIA WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W ASPEKCIE EKSPLOATACJI BUDYNKÓW. Materiały konferencyjne
Tytuł: Seminarium Naukowo-Techniczne "EFEKTY DZIAŁANIA WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W ASPEKCIE EKSPLOATACJI BUDYNKÓW"


Wydawca: PZITS O/Katowice
Rok wydania: 2002
Stron: 80
Format: A5
Cena: 50,00 zł
Uwaga: Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający
ZAMÓWIENIE
Spis treści:
1. prof. dr inż. Marian B. Nantka
Wymiana powietrza oraz użytkowanie pomieszczeń i budynków mieszkalnych
2. prof. dr inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak
Kierunki nowelizacji aktów prawnych w zakresie projektowania i eksploatacji wentylacji w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską
3. dr inż. Jerzy Sowa
Wentylacja energooszczędna spełniająca wymogi jakości powietrza w budownictwie mieszkaniowym
O seminarium: "Po seminarium..."