Sorpcyjny osuszacz powietrza z wbudowaną pompą ciepła typu ECONOSORB jest zaprojektowany z myślą o rozwiązaniu problemów związanych z wilgotnością w powietrzu.

Sorpcyjny osuszacz powietrza z wbudowaną pompą ciepła typu ECONOSORB jest zaprojektowany z myślą o rozwiązaniu problemów związanych z wilgotnością w powietrzu. Utrzymanie właściwych parametrów powietrza a zwłaszcza wilgotności jest niezbędne w wielu procesach technologicznych i produkcji wyrobów. Suche powietrze konieczne jest w procesie magazynowania i przechowywania materiałów higroskopijnych oraz ochronie szeregu maszyn i urządzeń narażonych na korozję i wilgoć. Osuszone dostarczane są w szerokim zakresie wydajności. Dzięki zastosowaniu szeregu unikatowych rozwiązań, charakteryzują się wyjątkową energooszczędnością, łatwością obsługi, prostotą w montażu. Wyposażone są w silikażelowy rotor o wyjątkowej żywotności, zapobiegający rozwojowi bakterii wewnątrz kanałów rotora, umożliwiający jego wielokrotne mycie. W porównaniu do standardowych osuszaczy sorpcyjnych zużywają 3-4 krotnie mniej energii na wykroplenie 1 kg wody z powietrza.

Osuszacz ECONOSORB typ EF-082
Zasada działania osuszacza Econosorb


Woda usuwana z powietrza procesowego wykrapla się częściowo na parowniku, pozostała część wody zostaje pochłonięta przez rotor absorpcyjny.
Regeneracja rotora odbywa się powietrzem podgrzewanym na skraplaczu pompy ciepła.
Cechy osuszaczy Econosorb

• całkowite zużycie energii wynosi około ¼ w stosunku do typowego osuszania sorpcyjnego i około ½ w stosunku do osuszania metodą wykraplania dla warunków 20oC/ 60% RH,
• niska temperatura powietrza suchego dla parametrów powietrza na wlocie 20o/60% RH temperatura powietrza suchego wynosi 18oC,
• dzięki wydajnemu odbieraniu wilgoci może być zużyta mniejsza ilość powietrza procesowego,
• możliwość uzyskania punktu rosy powietrza -10oC w osuszanej przestrzeni.
Wykroplenie wody na osuszaczu ECONOSORB

Wykres korekcyjny dla klimatu europejskiego (E)


Podstawowe zalety stosowania osuszaczy powietrza DST

• Produkcja niezależna od warunków pogodowych
• Koniec problemów z materiałami higroskopijnymi
• Poprawa jakości produktów
• Większa wydajność linii produkcyjnych
• Znaczne obniżenie kosztów magazynowania
• Ochrona przeciwkorozyjna
• Obniżenie wilgotności w basenach i pomieszczeniach
• Osuszanie budynków i zalanych piwnic
• Osuszanie produktów i półwyrobów
Inne informacje nt. ECONOSORB na stronie www.dst-polska.com.pl

Źródło: DST Polska