1 lutego 2012 roku uległo zmianie logo firmy EcoJura. Odświeżeniu uległa także strona internetowa firmy.

EcoJura - zmiana logo
Nowy logotyp jest bardziej nowoczesny i wpisuje się w dynamiczne działania jakie podejmuje EcoJura w dziedzinie energii odnawialnych, a w szczególności w zakresie kolektorów słonecznych.


Zmieniona została także strona internetowa EcoJura www.ecojura.pl


Nazwa EcoJura Sp. z o.o. od strony formalno-prawnej pozostaje bez zmian.