ISO 9001 oraz ISO 14001 w firmie EcoJura.

EcoJura z ISO
Informujemy, że firma EcoJura Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.

ISO