Data rozpoczęcia
2012-09-27
Data zakończenia
2012-09-29
Miejsce
Lublin

EcoForum EXPO
Najnowocześniejsze technologie, nowatorskie rozwiązania, platforma wymiany wiedzy i doświadczeń - to określenia po krótce charakteryzujące Targi Ochrony Środowiska EcoForum EXPO 2012, które odbędą się w dniach od 27 do 29 września 2012 roku w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A. w Lublinie.
EcoForum EXPOEcoForum EXPO to czas, kiedy w jednym miejscu spotkać się mogą specjaliści zajmujący się badaniami i wdrażaniem nowych rozwiązań w tak niezwykle ważnym obszarze, jakim jest ochrona środowiska.

EcoForum EXPO to również miejsce, gdzie wszyscy zainteresowani tematem mogą dyskutować, wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą i poznawać to wszystko co związane jest aktualnie z ekologią.

Szeroka tematyka, obejmować będzie między innymi następujące obszary:
- Gospodarka wodno-ściekowa
- Odnawialne źródła energii: biopaliwa, biogaz, energia wiatrowa, wodna i słoneczna, wody geotermalne
- Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych
- Budownictwo energooszczędne
- Gospodarka odpadami, recykling
- Systemy ograniczania hałasu, zwalczania hałasów i wibracji w środowisku
- Ekrany akustyczne, materiały dźwiękochłonne
- Ekologiczne pojazdy
- Ochrona przed powodzią
- Doradztwo oraz instytucje ochrony środowiska
- Informatyka w ochronie środowiska
- Edukacja ekologiczna
- Wydawnictwa specjalistyczne

Atrakcyjność i aktualność tematyki w połączeniu z niekwestionowaną siłą dotarcia Wystawców ze swoją ofertą, na jaką pozwoli obecność na Targach Ochrony Środowiska zapewni wszystkim Zwiedzającym, zarówno specjalistom, jak i Klientom ostatecznym wielu wartościowych i niezapomnianych doświadczeń.

Targom towarzyszyć będą liczne konferencje tematyczne, prezentacje i pokazy. Każdy wystawca otrzyma bezpłatnie zaproszenia dla swoich partnerów, klientów oraz kontrahentów.