Pompa Ciepła Altherma Daikin została nagrodzona Europejskim Znakiem Ekologicznym Eco-Label.
Europejskie oznaczenie Eco-Label - zwane również “Stokrotką” ze względu na charakterystyczne logo - jest przyznawane produktom i usługom spełniającym najwyższe normy środowiskowe. Wyroby oznaczone tym znakiem mają wiarygodne potwierdzenie, że spełniają restrykcyjne kryteria UE obejmujące wpływ na środowisko oraz, że zostały certyfikowane przez niezależne jednostki certyfikujące. Eco-Label jest dobrowolnym znakiem ekologicznym i reprezentuje produkty, które spełniają najwyższe normy środowiskowe. Logo jest dostępne dla 28 grup produktów, w tym pomp ciepła.

System Altherma Daikin wykorzystuje odnawialną energię z powietrza

System Altherma jest wynikiem wieloletnich doświadczeń firmy Daikin w technologii pomp ciepła. Altherma efektywnie wydobywa niskotemperaturowe ciepło z powietrza atmosferycznego i podnosi je do temperatury odpowiedniej dla komfortowego ogrzania domu oraz dostarczenia ciepłej wody użytkowej, przy temperaturach zewnętrznych do -20ºC. W taki właśnie sposób system Altherma Daikin wykorzystuje energię aerotermalną, jako źródło energii odnawialnej. Stosowana technologia jest bardzo wydajna; pozwala na uzyskanie 3 do 5 kW ciepła z każdego pobranego kilowata energii elektrycznej.
W przyznawaniu Europejskiego Znaku Ekologicznego Eco-Label, system Altherma Daikin oceniono w kategoriach: wydajność grzania i chłodzenia, wskaźnik GWP, hałas, obecność szkodliwych substancji (RoHS), szkolenia, dokumentacja, dostępność części zamiennych i szczegółowość informacji w punktach sprzedaży. W wyniku czego ustalono, że w porównaniu do innych systemów pomp ciepła, system Altherma Daikin charakteryzuje wyższa wydajność energetyczna przy mniejszym potencjale cieplarnianym.

Nagrodzone produkty

Daikin Europe N.V. uzyskał Europejski Znak Ekologiczny (Eco-Label) dla nastepujacych produktów niskotemperaturowego systemu Altherma.
ERHQ006A - EKHBH008A
ERHQ007A - EKHBH008A
ERHQ008A - EKHBH008A
ERHQ011A - EKHBH016A
ERHQ014A - EKHBH016A
ERHQ016A - EKHBH016A
ERHQ006A - EKHBX008A
ERHQ007A - EKHBX008A
ERHQ008A - EKHBX008A
ERHQ011A - EKHBX016A
ERHQ014A - EKHBX016A
ERHQ016A - EKHBX016A
ERHQ006A - EKHBHE008A
ERHQ007A - EKHBHE008A
ERHQ008A - EKHBHE008A
ERHQ006A - EKHBXE008A
ERHQ007A - EKHBXE008A
ERHQ008A - EKHBXE008A
Europejskim Znakiem Ekologicznym sa oznaczane najlepsze produkty w swoich klasach, w zakresie ochrony środowiska. Wyróżnia je oznaczenie w postaci "Stokrotki".
Wszystkie produkty z logo "Eco-Label" są testowane przez niezależne jednostki certyfikujące w zakresie wydajnosci oraz surowych kryteriów ekologicznych.
Download the Daikin Altherma Simulator software [1.34 MB]