Data rozpoczęcia
2008-10-15
Data zakończenia
2008-10-15

termin: 15-16.10.2008 miejsce: BydgoszczV Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii
ECO-€URO-ENERGIA

15 - 16 października 2008 r.
Centrum Konferencyjne - Opera NOVA
Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5
Temat Konferencji:

"Inteligentna energia dla Polski i Europy cd."

Proponowana przez Radę Programową tematyka sesji:
Sesja I - Racjonalna pasywizacja budynku - efektywność i racjonalizacja Doświadczenia gmin
Sesja II - Bioenergia (biopaliwa, biowodór)
Sesja III - Certyfikacja "w kolorach"
Sesja IV - Klimat i ekologie energii
Sesja V - Warsztaty finansowe: Sposoby realizacji certyfikacji - problemy i doświadczenia
Więcej o Konferencji na stronie: www.sawo.pl

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatora
Konferencja została przeniesiona na I kwartał przyszłego roku.
Nowy termin Konferencji zostanie ustalony do 30 listopada br.