Data rozpoczęcia
2008-06-12
Data zakończenia
2008-06-12

15-16.10.2008r., Bydgoszcz

V Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii - ECO-€URO-ENERGIA

Temat Konferencji: "Inteligentna energia dla Polski i Europy cd."

Proponowana przez Radę Programową tematyka sesji:
Sesja I - Racjonalna pasywizacja budynku - efektywność i racjonalizacja Doświadczenia gmin
Sesja II - Bioenergia (biopaliwa, biowodór)
Sesja III - Certyfikacja "w kolorach"
Sesja IV - Klimat i ekologie energii
Sesja V - Warsztaty finansowe: Sposoby realizacji certyfikacji - problemy i doświadczenia

Więcej o Konferencji na stronie: www.sawo.pl