System e-dronic łączy sterowanie agregatami wody lodowej oraz kliamkonwektorami dla zwiększenia efektywności systemu.


W małych i średnich obiektach najczęściej agregatem wody lodowej steruje sterownik mikroprocesorowy ze stałą nastawą temperatury wody nie komunikujący się ze sterownikami klimakonwektorów. W czasie jednoczesnej pracy urządzeń klimakonwektory realizują swój program regulacji bez względu na jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne, np. zmiany temperatury zewn., porę nocną, itp., często z jedną ustawioną ręcznie prędkością wentylatora załączanego bądź wyłączanego w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu.
Nie ma też na rynku profesjonalnych systemów klimatyzacji strefowej w oparciu o
klimakonwektory (z wyłączeniem większych obiektów z zamontowanymi kilkuset klimakonwektorami zarządzanymi przez centralny system BMS).
Rozbudowane systemy instalacji mogą jednocześnie zawierać takie elementy jak: sterowniki agregatów wody lodowej, płytki regulacyjne klimakonwektorów, terminale naścienne, piloty, płytki komunikacyjne, dodatkowe płytki zwiększające możliwości regulacyjne podstawowych płyt, klucze do programowania, czujniki oraz nadrzędny sterownik spajający całość w jeden system. Maksymalna konfiguracja to 384 klimakonwektory połączone w jeden system.
Firma CAREL postanowiła wypełnić tą lukę i wprowadziła do swojej oferty system upraszczający obsługę instalacji z wieloma klimakonwektorami w powiązaniu ze zwiększeniem efektywności całego systemu i komfortu użytkowników. Podstawowym elementem tego systemu jest płytka klimakonwektora HYFC* - jeden model dla wszystkich systemów.
Płytka HYFC* steruje przekaźnikami 3 prędkości wentylatora, posiada 4 wejścia cyfrowe (załącz/wyłącz; grzanie/chłodzenie; tryb ekonomiczny; alarm), do trzech czujników NTC oraz przyłącza (terminal, płytka dla BMS, odbiornik pilota, dodatkowa płytka zaworów). Każda płyta HYFC* może pracować samodzielnie (nawet bez terminala) lub w grupie poprzez t-LAN lub CANbus. Dodatkowa HYVC* umożliwia nie tylko sterowanie zaworami ciepłej i zimnej wody, ale również przekazuje osobnymi przekaźnikami informację o statusie pracy (chłodzenie lub grzanie) co pozwala na aktywację zewnętrznych urządzeń wykonawczych.
Możliwości systemów:
- system Broadcast zone
System Broadcast zone koordynuje sterowanie grupą do sześciu klimakonwektorów bez jakichkolwiek dodatkowych płytek przy użyciu standardu komunikacji CAREL t-LAN.
- 1 klimakonwektor jako nadrzędny
- maks. 5 klimakonwektorów jako podporządkowane
- maks. odległość 30 m pomiędzy sterownikiem nadrzędnym a ostatnim w sieci
- maks. odległość 30 m pomiędzy terminalem a sterownikiem nadrzędnym
- sterowniki podporządkowane bez terminali.


- system Broadcast extend
Idea sterowania pozostaje taka sama jak w Broadcast zone. System Broadcast extend daje jednak większe możliwości w zakresie co do ilości sterowników w ramach jednej strefy jak i maksymalnych odległości. W tym systemie wymagane jest aby każdy płyta regulacyjna klimakonwektora posiadała swoją płytkę CANbus. Typowe zastosowanie to długi szpitalny korytarz.
- 1 klimakonwektor jako nadrzędny
- maks. 99 klimakonwektorów jako podporządkowane
- maks. odległość 1000 m pomiędzy sterownikiem nadrzędnym a ostatnim w sieci
- maks. odległość 30 m pomiędzy terminalem a sterownikiem nadrzędnym
- sterowniki podporządkowane bez terminali.


- system e-drobas integrated
W systemie tym sterownik nadrzędny każdej strefy jest skomunikowany ze sterownikiem pCO przy agregacie wody lodowej. Terminal sterownika pCO służy zarówno do obsługi agregatu jak i globalnego systemu agregat - klimakonwektory.
- 1 sterownik pCO (agregat wody lodowej + jako nadrzędny dla systemu)
- 1 lub więcej terminali dla pCO (jako interfejs dla agregatu + całego systemu)
- dla każdej strefy 1 klimakonwektor jako nadrzędny (maks. 16 stref)
- dla każdej strefy maks. 5 klimakonwektorów jako podporządkowane
- maks. 1 terminal dla klimakonwektora nadrzędnego
- sterowniki podporządkowane bez terminali.
- system e-drobas extend
Idea taka sama jak przy systemie e-drobas integrated jednak z zastosowaniem dodatkowego sterownika pCO przewidzianego tylko dla nadzorowania globalnego systemu. Dodatkowy sterownik pCO komunikuje się ze sterownikiem pCO agregatu po sieci p-LAN zaś ze sterownikami nadrzędnymi po sieci CABbus. Dzięki temu można nadzorować do 64 stref, co daje maksymalną liczbę 384 klimakonwektorów.


- system e-drobas multimaster
Specjalna odmiana systemu e-drobas extended dla pomieszczeń z ruchomymi ścianami (np. profesjonalne sale konferencyjne w hotelach). W tej konfiguracji wszystkie sterowniki (nadrzędne i podporządkowane) posiadają kartę CANbus i są na wspólnej linii komunikacyjnej wpięte do globalnego sterownika pCO. Przy zmianie rozkładu pomieszczeń bardzo łatwo (w kilka minut) bez zmiany okablowania można z terminala sterownika pCO dokonać rekonfiguracji systemu (układu stref).
- system µe-dronic
Dla małych systemów (apartamenty, sklepy, biura).
- 1 sterownik µCH2 (agregat wody lodowej + jako nadrzędny dla systemu)
- 1 terminal przy µCH2 (jako interfejs dla agregatu + całego systemu)
- dla każdej strefy 1 klimakonwektor jako nadrzędny (maks. 10 stref)
- dla każdej strefy maks. 5 klimakonwektorów jako podporządkowane
- maks. 1 terminal dla klimakonwektora nadrzędnego
- sterowniki podporządkowane bez terminali.
- system otwarty
Zwykle dla dużych obiektów (banki, biurowce, centra handlowe). Zarówno sterownik agregatu wody lodowej jak i każdy sterownik klimakonwektora posiada własną kartę RS485. Są one spinane wspólną linią komunikacyjną prowadzącą do centralnego komputera z programem zarządzającym instalacjami w budynku (BMS). Komunikacja pomiędzy sterownikami CAREL a centralnym komputerem od BMS realizowana jest prywatnym protokołem Carel lub poprzez protokół Modus (ta sama karta). Sterowniki same z siebie nie wykonują pomiędzy sobą żadnej wymiany informacji. Funkcje związane z optymalizacją pracy układu agregat – klimakonwektory pełni centralny komputer z programem zarządzającym (BMS). Firma CAREL dla integratorów BMS udostępnia listę zmiennych wewnętrznych wraz z opisem i adresami dla poszczególnych sterowników. Maksymalna liczba klimakonwektorów w sieci zależna jest od możliwości użytego oprogramowania dla BMS.
„E-dronic” - innowacyjny system sterowania klimakonwektorami, został zaprezentowany po raz pierwszy w Polsce na targach Building Solutions Poland 2005 w Warszawie przez firmę Alfaco Polska.
Na stoisku wystawowym, na potrzeby zwiedzających Alfaco Polska przygotowała podłączony do napięcia zasilania zestaw demonstracyjny sterujący grupą klimakonwektorów. Każdy zwiedzający mógł za pomocą przyjaznego terminala naściennego lub pilota na podczerwień samodzielnie przekonać się, jak łatwo można dokonać nastawy optymalnej temperatury, nastawy temperatury komfortu wg zegara czasu rzeczywistego, włączać i wyłączać, wybierać tryb pracy, skorzystać z funkcji "osuszanie" i wiele innych. Ponadto mogli się oni przekonać o przewadze „e-dronic” nad tradycyjnymi systemami sterowania.
Więcej: www.carel.com