ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz. U. 2005 Nr 96, poz. 817

Rozporządzenie określa: 1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 2) wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności; 3) sposób przeprowadzania i zakres egzaminu; 4) zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej; 5) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 6) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych; 7) wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2005, Nr 96, poz. 817 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.