ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wzoru sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane Dz. U. Nr 13, poz. 108

Rozporządzenie określa wzór sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2005, Nr 13, poz. 108 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.