ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz. U. z dnia 22 czerwca 2005 r.

Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2005, Nr 116, poz. 985 Poprzednie rozporzadzenie (nieaktualne) mozna pobrać po kliknieciu Dz.U.1992, Nr 74, poz. 336 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.