ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy Dz. U. 2004, Nr 37, poz. 332

Rozporządzenie określa wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać: 1) ciepłomierze do wody; 2) następujące elementy ciepłomierzy do wody: a) przeliczniki wskazujące, b) pary czujników temperatury, c) przetworniki przepływu Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 037, poz. 332 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.