ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497

Rozporządzenie określa: 1) sposób udzielania, zmiany i uchylania aprobat technicznych; 2) jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania; 3) wysokość odpłatności z tytułu weryfikacji wniosku o udzielenie aprobaty technicznej; 4) sposób ustalania odpłatności za przeprowadzone czynności związane z udzieleniem, zmianą lub przedłużeniem ważności aprobaty technicznej. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 249, poz. 2497 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.