ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz. U. 2004, Nr 237, poz. 2375

Rozporządzenie określa: 1) tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskich aprobat technicznych; 2) zakres i formę europejskich aprobat technicznych; 3) polskie jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania europejskich aprobat technicznych; 4) sposób ustalania odpłatności za udzielanie, zmianę i przedłużanie terminu ważności europejskich aprobat technicznych. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 237, poz. 2375 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.