USTAWA o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087

Ustawa określa: 1) zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów; 2) zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji; 3) sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych laboratoriów; 4) zadania Polskiego Centrum Akredytacji; 5) zasady działania systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu. Pełną treść Ustawyw postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 204, poz. 2087 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.