ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072 (zm. Dz. U. 2005, Nr 75, poz. 664)

Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 202, poz. 2072 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.