ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi

Dziennik Ustaw
z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz. 2071
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego
stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi
(Dz. U. Nr 202, poz. 2071)
TEKST rozporządzenia (plik doc; 30 kB)