ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi Dz. U. Nr 202, poz. 2071

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wyposażenia technicznego stosowanego: 1) przy obrocie substancjami kontrolowanymi; 2) do obsługi technicznej oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane; 3) do odzysku substancji kontrolowanych oraz demontażu urządzeń i instalacji; 4) do recyklingu substancji kontrolowanych; 5) do regeneracji substancji kontrolowanych i ich przekazywania do ponownego użytkowania. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 202, poz. 2071 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.