ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz. U. Nr 198, poz. 2043

Rozporządzenie określa: 1) tryb postępowania w sprawie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem budowlanym"; 2) czynności właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego; 3) obowiązki nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 198, poz. 2043 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.