ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2041

Rozporządzenie określa: 1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną; 2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych; 3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym; 4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 198, poz. 2041 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.