ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych Dz. U. Nr 195, poz. 2009

Rozporządzenie określa: 1) zakres programu kursu początkowego oraz kursu uzupełniającego w zakresie substancji kontrolowanych; 2) skład oraz regulamin działania komisji egzaminacyjnej; 3) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego; 4) zakres tematów egzaminacyjnych; 5) wzór świadectwa kwalifikacji. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 195, poz. 2009 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.