ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane Dz. U. Nr 195, poz. 2008

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie muszą być spełnione przy dokonywaniu sprawdzania szczelności urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych, zwanych dalej "urządzeniami". Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 195, poz. 2008 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.