ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje Dz. U. Nr 195, poz. 2007

Rozporządzenie określa: 1. wzór i sposób oznakowania pojemników zawerajacych substancje kontrolowane 2. wzór i sposób oznakowania produktów i instalacji zawierających substancje kontrolowane. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 195, poz. 2007 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.