USTAWA Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Pełną treść Ustawy wraz z naniesionymi poprawkami w postaci pliku .pdf można pobrać ze strony Urzędu Zamówień Publicznych po kliknięciu Treść Ustawy wraz z komentarzem, w postaci pliku .pdf można pobrać ze strony Urzędu Zamówień Publicznych po kliknięciu Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.