ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych Dz. U. Nr 185, poz. 1911

Rozporządzenie określa: 1) sposób prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych; 2) tryb i sposób przekazywania informacji zawartych w ewidencji substancji kontrolowanych; 3) wzory formularzy ewidencji substancji kontrolowanych. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 185, poz. 1911 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.