ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane Dz. U. Nr 184, poz. 1903

Rozporządzenie określa wzór karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia. Pełną treść Rozporządzenia w postaci można obejżeć na portalu: www.abc.com.pl Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.