ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860

Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) zakres szkolenia; 3) wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; 4) sposób dokumentowania szkolenia; 5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 180, poz. 1860 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.