ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1751

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz tryb ich przyłączenia, kryteria podziału przyłączanych podmiotów albo odbiorców na grupy; 2) obrotu ciepłem, w tym wytwarzanym w odnawialnych źródłach energii; 3) świadczenia usług przesyłowych; 4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci ciepłowniczych, w tym zadania przedsiębiorstw energetycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatację sieci. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 167, poz. 1751 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.